Go to top
ДП НАЕК «Енергоатом»

Про проект

Проект ініційовано Європейською комісією. Генеральним підрядником виступила компанія AREVA (Німеччина) у консорціумі з компаніями «Технології управління Спайдер Україна» та STRATEGIС.

Перед Компанією постало питання подальшого ефективного розвитку й успішного конкурування на ринку. Керівництво ухвалило рішення про кардинальні зміни в підготовці управлінських кадрів, а саме: вивести систему корпоративного навчання на якісно вищий рівень зі спрямуванням на постійне опанування нових підходів, методик і технологій, поглиблення знань, формування та удосконалення умінь і навичок, необхідних керівникам для виконання стратегічних завдань бізнесу. Для реалізації цього рішення було створено нову корпоративну структуру — «Центр підготовки керівників».

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

Перед проектною командою було поставлено 2 основні завдання:

 • Створити масштабну систему професійного розвитку та навчання у формі «Національного центру підготовки керівників» (розрахованого на 4,5 тис. осіб)
 • Трансформувати організаційну культуру з посиленням фокусування на ринковій культурі, безпеці, ефективності й результативності роботи

ПІДХІД STRATEGIC:

Над проектом працювала велика міжнародна команда, до якої увійшли зокрема й консультанти STRATEGIС. Було проведено діагностику й аналіз системи підготовки кадрів і визначено перспективні зони розвитку
Підхід консультантів до виконання завдань проекту базувався на 5 провідних принципах:

 1. Досягнення стратегічних цілей компанії
 2. Системність навчання і професійного розвитку керівників
 3. Адаптація найефективніших світових методик розвитку управлінців
 4. Тісна співпраця з топ-менеджментом компанії
 5. Виконання умов функціонування системи інтегрованої безпеки

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:

Розроблено:

 • модель компетенцій компанії;
 • профілі компетенцій керівників,  необхідні для адаптації до нових ринкових умов;
 • систему оцінювання  управлінців;
 • індивідуальні плани розвитку керівників;
 • корпоративний каталог програм розвитку керівників.

Проведено комплексне навчання керівників.

Сформовано та підготовлено команду з управління змінами в компанії.

 • Роки реалізації: 2012
 • Рішення: Бізнес-девелопмент
 • Клієнт: ДП НАЕК «Енергоатом»