Якщо ваша компанія має нову амбіційну стратегію, яку потрібно запустити, незалежно від того, розроблена вона самостійно чи з командою STRATEGIC — в такому випадку часто час має суттєве значення. Ваші конкуренти не будуть чекати.

Швидкий запуск і реалізація стратегії передбачає, що ваша команда повністю готова і має необхідні компетенції. Якщо це не так, то ми можемо запропонувати вам Тимчасове управління.

Практика тимчасового управління передбачає:

 • введення в компанію на певний час зовнішніх спеціалістів (СЕО або команди топ-менеджерів) з великим управлінським досвідом, професійними навичками, підібраними під профіль та нову стратегію компанії;
 • розроблення і запуск плану реалізації стратегії в тісній співпраці з керівництвом компанії. План містить бізнес-завдання, кінцеву мету, кількісні та якісні показники, етапи (з термінами, бюджетом, проміжними результатами, формами контролю);
 • підготовку керівної команди компанії до подальшої самостійної роботи над втіленням стратегії. 

STRATEGIC несе відповідальність за бізнес-результати співпраці та виконання тимчасовими керівниками завдань, які визначено та затверджено у договорі. 

Пусковим етапом трансформації є Стратегія Змін. Втілення Програми Змін є повноцінним впровадженням змін. У випадку, коли задача полягає у швидкому оздоровленні компанії включається розробка антикризового плану.

Діагностика і запуск змін

 • Ідентифікація кореневих проблем в компанії, які перешкоджають її росту і розвитку. Пошук джерел сили — ключових компетенцій і можливостей.
 • Програма змін, реалізація яких здатна підвищити результативність компанії в рази, з відповідальними термінами і параметрами ефективності.
 • Технологія управління змінами, яка дозволяє запустити зміни з найменшими втратами ресурсів і часу.
 • Незворотність змін і забезпечення наступництва після виходу команди з управління.

Прискорення впровадження стратегії

 • Впровадження нової ціннісної пропозиції для споживача, запуск нової ринкової і зовнішньої комунікаційної стратегії.
 • Підпорядкування внутрішньої організації новій стратегії, в тому числі: організаційної структури, систем мотивації, маркетингу і продажів, фінансового управління.
 • Прозора система оцінки динаміки впровадження стратегії, чіткі показники і dashboards для відстеження прогресу.
 • Технології управління, які забезпечують прискорене впровадження стратегії.

Вихід власника з операційного управління

 • Тимчасове управління, яке забезпечує передачу ключових компетенцій в систему.
 • Впровадження організаційної моделі, орієнтованої на реалізацію стратегічної ідеї та досягнення стратегічних цілей.
 • Створення та розвиток міцної управлінської команди, відповідальної за результат.
 • Побудова прогресивної системи фінансового управління, впровадження системи оцінки результативності управлінської команди.
 • Створення майданчика продуктивної взаємодії між топ-менеджментом і власником в новій ролі.

Керування бізнесом

 • Команда тимчасового управління, яка забезпечує досягнення бізнес-цілей компанії протягом коротких термінів.
 • Відповідальність за результат і забезпечення наступності після виходу команди з управління.
 • Підвищення капіталізації бізнесу та підготовка компанії до продажу.
 • Управління в період після злиття / поглинання, яке забезпечує ефективну стиковку систем управління, культурну адаптацію, мінімізує втрати і забезпечує швидке зростання результативності бізнесу.

Впровадження нової організаційної моделі

 • Організаційна модель, яка підтримує візію компанії, фокусує систему на створенні та доставці цінності споживачеві, підтримує інновації.
 • Технології управління, які забезпечують результативну взаємодію топ-менеджерів, підвищують самостійність і відповідальність співробітників всіх організаційних рівнів.
 • Вбудовані механізми зворотного зв'язку і самовдосконалення, які дозволяють системі своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища і розвиватися самостійно після виходу команди впровадження з управління.

Запуск ефективної ради директорів

 • Ефективна Рада Директорів, сфокусована на реалізацію стратегічної ідеї та досягнення стратегічних цілей компанії.
 • Підхід до управління, який підвищує якість взаємодії топ-менеджерів і збільшує результативність процесу прийняття рішень в компанії.

Управління офісом трансформації

 • Офіс трансформації, який забезпечує досягнення цілей змін в найкоротші терміни.
 • Прозора система оцінки динаміки трансформації, чіткі показники для відстеження прогресу.
 • Вбудована система оцінки та управління ризиками трансформації.
 • Виявлення і розвиток майбутніх лідерів трансформації, які будуть нести відповідальність за реалізацію перспективних змін в компанії.

 

Проекти з Тимчасового управління


«ЕРІДОН»
«ЕРІДОН»

Формування плану змін


Ювелірний Дім SOVA
Ювелірний Дім SOVA

Тимчасове управління — прискорення втілення стратегії


IPCOM
IPCOM

Діагностика та розробка антикризового плану дій


ВСІ ПРОЕКТИ →

Клієнти проектів з Тимчасового управління

 • «ЕРІДОН»
 • ТОВ «Айліс» (ТМ «Мамін Дом», «Наш малиш», центр дитячого здоров’я «Радуга»)
 • ВАТ «Людмила-Фарм»
 • Ювелірний Дім SOVA
 • Група компаній «Роса»
 • Weidmann International Corporation (ВАТ «Малинська паперова фабрика» (МПФ))
 • ТОВ «Підприємство "Пластик Карта"»
 • ТОВ «IPCOM»
 • ТОВ «УКРТЕХІНВЕСТГАЗ»
 • Всеукраїнський онлайн-сервіс прийому платежів