ПАТ «ВОЗКО»

Стратегічний аналіз й альтернативи розвитку компанії на 2004-2006 рр.

Компанія «ВОЗКО» є провідним українським виробником усіх видів натуральної шкіри.

Тривалість проекту: 4 місяці

Рік виконання: 2003

Завдання проекту:

Розробити обґрунтовані варіанти розвитку компанії на 2004-2006 рр.

Підхід STRATEGIC:

Виконанням проекту передбачались такі етапи:

  • Оцінка зовнішнього потенціалу компанії для міжнародного ринку
  • Оцінка зовнішнього потенціалу компанії для ринку України
  • Аналіз внутрішнього потенціалу (фінансових результатів, ринкових показників, якості організації бізнесу)
  • Формування і зважування альтернатив розвитку компанії
  • Надання рекомендацій щодо реалізації стратегії розвитку 

Результати проекту:

Сформовано 4 альтернативи розвитку, обґрунтовані з точки зору фінансових і ринкових можливостей компанії з урахуванням її стрижневих компетенцій і тенденцій у галузі.