ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Побудова Національного центру підготовки керівників

Проект ініційовано Європейською комісією. Генеральним підрядником виступила компанія AREVA (Німеччина) у консорціумі з компаніями «Технології управління Спайдер Україна» та STRATEGIС.

Перед Компанією постало питання подальшого ефективного розвитку й успішного конкурування на ринку. Керівництво ухвалило рішення про кардинальні зміни в підготовці управлінських кадрів, а саме: вивести систему корпоративного навчання на якісно вищий рівень зі спрямуванням на постійне опанування нових підходів, методик і технологій, поглиблення знань, формування та удосконалення умінь і навичок, необхідних керівникам для виконання стратегічних завдань бізнесу. Для реалізації цього рішення було створено нову корпоративну структуру — «Центр підготовки керівників».

Завдання проекту:

Перед проектною командою було поставлено 2 основні завдання:

 • Створити масштабну систему професійного розвитку та навчання у формі «Національного центру підготовки керівників» (розрахованого на 4,5 тис. осіб)
 • Трансформувати організаційну культуру з посиленням фокусування на ринковій культурі, безпеці, ефективності й результативності роботи

Підхід STRATEGIC:

Над проектом працювала велика міжнародна команда, до якої увійшли зокрема й консультанти STRATEGIС. Було проведено діагностику й аналіз системи підготовки кадрів і визначено перспективні зони розвитку
Підхід консультантів до виконання завдань проекту базувався на 5 провідних принципах:

 1. Досягнення стратегічних цілей компанії
 2. Системність навчання і професійного розвитку керівників
 3. Адаптація найефективніших світових методик розвитку управлінців
 4. Тісна співпраця з топ-менеджментом компанії
 5. Виконання умов функціонування системи інтегрованої безпеки

Результати проекту:

Розроблено:

 • модель компетенції компанії;
 • профілі компетенції керівників,  необхідні для адаптації до нових ринкових умов;
 • систему оцінювання  управлінців;
 • індивідуальні плани розвитку керівників;
 • корпоративний каталог програм розвитку керівників.

Проведено комплексне навчання керівників.

Сформовано та підготовлено команду з управління змінами в компанії.

«Було надзвичайно цікаво. Ми не тільки разом вчилися, ми переживали кожне завдання — як у житті.

Мені приємно відзначити, що в цьому проекті, починаючи з 2012 року, взяли участь понад 1100 керівників усіх АЕС та дирекції, носії найкращої управлінської та виробничої практики в НАЕК Енергоатом, керівники й інструктори УТЦ всіх АЕС. Особливий акцент хочу зробити на створенні безпрецедентного майданчика для комунікації між підрозділами компанії та окремими рівнями управління. Ми разом проводили діагностику, розробляли стратегію, шукали рішення для оптимізації бізнес-процесів. У цих пошуках народилася ідея, а потім було сформовано і введено в дію центр упровадження нової моделі ринку.

І я з гордістю називаю, що ми маємо в результаті:

 1. Систему розвитку керівників: модель компетенції компанії. 
 2. Профілі компетенції керівників, необхідні для адаптації до нових ринкових умов і форм звітності. 
 3. Систему оцінювання управлінського персоналу і складання індивідуальних планів розвитку. 
 4. Корпоративний каталог програм розвитку керівників. 
 5. Комплексні програми підготовки сформованих груп керівників до управління змінами. 

Особливо хочу відзначити злагоджену, продуктивну, високопрофесійну роботу команди експертів із компаній AREVA, «Технології управління Спайдер Україна», Консалтингової групи STRATEGIC, «Цезіс» (Словаччина). Усі вони внесли значний вклад в успішну реалізацію проекту й досягнення поставлених цілей».

(Із виступу Ю. Недашківського на корпоративній зустрічі в честь завершення проекту)

 

 

Юрій Недашківський

Президент НАЕК «Енергоатом»