Глибинні зміни в компанії неможливі без оновлення бізнес-культури. Неврахування цієї залежності може призвести до суттєвих помилок у трансформації бізнесу та нереалізованості запланованих змін.

У співпраці зі STRATEGIC компанія-клієнт проходить такі основні етапи:

  • виведення команди на розуміння специфіки й характеру змін, необхідних на рівні організаційної культури;
  • розроблення плану дій для поліпшення комунікації та культури;
  • створення моделі компетенцій та її використання в управлінні культурою;
  • cупровід реалізації культурних змін.

Таким шляхом формується бачення культури, потрібної для досягнення цілей, вибираються інструменти, необхідні для управління новою культурою, і формуються навички їх застосування.