30
жовтня
2009
26-29 жовтня на другу аудиторну сесію зібрались учасники першого набору магістерської програми „Управління в охороні здоров’я для керівників”, створеної Strategic Consulting Group, Школою охорони здоров’я Національного університету „Києво-Могилянська Академія” та Маастріхтським університетом.

Протягом цього часу з учасникам працювали викладачі МП: Віктор Котусенко, Павло Ковтонюк, Оксана Щегельська та Картер Мандрік. Від філософії та етики бізнесу в охороні здоров’я студенти програми перейшли до сучасних тенденцій в охороні здоров’я, і далі до понять внутрішньої та зовнішьої стратегії.

Предмети, які було прочитано та викладачі
Розпочав другу аудиторну сесію Віктор Котусенко, к.філос.н., викладач курсу „Філософя бізнесу та бізнес-етика”, керівник проектів SCG. Віктор запропонував студентам розглянути поняття етики та напрямки прикладної філософії, принципи та чинники розвитку бізнес-етики, поняття корпоративної соціальної відповідальності.

Другий день сесії було присвячено курсу „Сучасні тенденції в охороні здоров’я”. Павло Ковтонюк, викладач Школи охорони здоров`я при Києво-Моглянській Академії, консультант SCG, автор блогу „Управління в охороні здоров`я для керівників”, дав можливість групі дослідити сучасні тенденції в охороні здоров`я. Для цього Павло використав новітній метод навчання PBL (problem-based learning – проблемно-орієнтоване навчання). Цей метод передбачає ідентифікування проблеми та пошук шляхів вирішення.

Далі Оксана Щегельська, викладач курсу „Стратегія”, керівник консультаційних проектів SCG, покроково розкрила поняття стратегії, зовнішньої стратегії, внутрішньої стратегії, управління створенням стратегії.

Більш детально на зовнішній стратегії кампанії зупинився Картер Мандрік(США), доктор маркетингу. Картер показав, яким чином внутрішня стратегії комунікує з зовнішньою, подав основи маркетингової стратегії, поняття сегментації та цільового маркетингу, позиціонування та репозиціювання.

Підсумок 2 аудиторної сесії
Від філософії та етики бізнесу в охороні здоров’я студенти програми піднялись до концептів стратегії, зважаючи на тенденції та сучасні реалії в охороні здоров’я. Через шість тижнів починається наступна аудиторна сесія, яку буде присвячено процесно-орієнтованому управлінню в охороні здоров’я та якості в охороні здоров’я. В перший день аудиторної сесії 15 грудня, викладач курсу, керуючий партнер SCG Олександр Саврук, проведе відкрите заняття з процесно-орієнтованого управління для тих, хто цікавиться Магістерською програмою „Управління в охороні здоров’я для керівників”.