14
грудня
2009
12-14 грудня Олександр Саврук та Оксана Щегельська провели аудиторні заняття з курсу "Управління бізнес-процесами" для учасників групи BA-2 програми "Побудова системного бізнесу"

Курс складається з таких модулів:
  • Бізнес-процесний підхід. Введення
  • Зміни у бізнес-культурі
  • Реінжиніринг бізнес-процесів
  • Стратегічне моделювання
  • Покращення бізнес-процесів
  • Шість сигма
  • Якість в управлінні
  • Концепція якості
  • Лабораторія моделювання бізнес-процесів


Після проведення аудиторних занять було розпочато індивідуальне навчання учасників з супроводом з боку викладачів-консультантів SCG. В рамках курсу "Управління бізнес-процесами" індивідуальна робота учасників відбувається впродовж 6 тижнів.