12
вересня
2005

Дайджест по проектах.Розпочато другий етап трансформації системи управління фінансами у інженерно-будівельному Холдингу. Метою цього етапу стало формування системи планування, спрямованої на досягнення стратегічних завдань розвитку компанії, побудова системи бізнес-планування та розробка принципів облікової політики у Холдингу.

Основні результати проекту:

  • Формування принципів фінансового планування у Холдингу;
  • Розробка регламентів формування, затвердження, аналізу та коригування бізнес-планів Дочірніх підприємств.
  • Розробка форматів планових та звітних документів, аналітичних форм.
  • Проведення експертизи бізнес-планів Дочірніх підприємств та їх затвердження.
  • Розробка принципів побудови системи бюджетування у Керуючій компанії, формування фінансової структури, регламенту формування, затвердження та коригування бюджетів, типів і стандартів бюджетів.
  • Формування принципів облікової політики Холдингу, пров’язка планування та аналітики з правилами управлінського і бухгалтерського обліку.