5
липня
2006

Дайджест по проектах. Успішно завершено третій етап реформування системи фінансового управлінняв Групі інжинірингово-будівельних компаній, спрямований на реалізацію системи фінансового планування, впровадження нової управлінської політики, системне навчання співробітників фінансових служб та директорського корпусу Дочірніх компаній.

Результати виконання проекту:

  • Розроблена, затверджена і прийнята до реалізації єдина облікова політика Групи,
  • Сформований інтеграційний обліковий механізм збору управлінської інформації від первинної документації до аналітичних звітів,
  • Розроблені єдині стандарти аналітичної управлінської звітності для Дочірніх підприємств, Групи управління проектами, департаментів Керуючої компанії,
  • Сформовані правила формування та користування інформаційно-довідниковою інформаційною базою Групи, принципи її інтеграції в єдину базу даних.
  • Проведені семінари для робітників планово — фінансових департаментів Дочірніх підприємств Групи з питань принципів управління фінансами, побудови системи управлінського обліку в компанії, фінансового аналізу підприємства.
  • Проведено семінар-тренінг з директорами Дочірніх підприємств Групи з питань фінансового аналізу підприємства. На семінарі проведений внутрішній бенчмаркінг фінансового стану Дочірніх підприємств Групи та визначені динаміка і тенденції розвитку промислового будівництва, особливості операційного та фінансового циклу підприємств Групи, можливості підвищення ефективності бізнесу.