1
грудня
2005

Дайджест по проектах. Успішно завершено другий етап трансформації системи управління фінансамив Групі інжинірингово-будівельних компаній, метою якого стала побудова нової системи бізнес-планування в Групі та розробка принципів облікової політики.

Основні результати проекту:

  • Формування принципів фінансового планування в Групі;
  • Розробка регламентів формування, затвердження, аналізу та корегування бізнес-планів Дочірніх підприємств;
  • Розробка форматів планових та звітних документів, аналітичних форм;
  • Проведення експертизи бізнес-планів Дочірніх підприємств та їх затвердження;
  • Розробка принципів побудови системи бюджетування в Керуючої компанії; формування фінансової структури, регламенту формування, затвердження та корегування бюджетів, типів і стандартів бюджетів;
  • Формування принципів облікової політики Групи, пров’язка планування та аналітики з правилами управлінського і бухгалтерського обліку