Індивідуальні плани розвитку (ІПР) для Власників та перших осіб компаній — це маршрут ефективного системного і цілеспрямованого розвитку, який допомагає їм формувати й удосконалювати  необхідні компетенції через вихід за межі своєї бізнес-системи і звичного професійного оточення. Для реалізації нової стратегії чи трансформації бізнесу команді насамперед потрібен якісний розвиток. ІПР — це  програма, яка веде управлінця з точки А в точку Б, забезпечуючи синхронність його трансформації із трансформацією компанії і можливість виконувати завдання вищого професійного рівня. Центр розвитку розробляє ІПР під цілі бізнесу з урахуванням  індивідуальних особливостей і підтримує їх виконання.