Ефективна команда є стрижневим ресурсом у реалізації стратегії. При пошуку відповіді на питання «з ким?» перед Власниками завжди постає необхідність оцінювання, ротації, розвитку або заміни топ-команди. Особливо загострюється ця потреба, коли сформовано потужну Стратегічну Ідею та нову стратегію. Тоді відкривається чітка картинка розриву між «необхідною якістю команди» та «командою, як вона є». І «перезавантаження команди» стає першочерговим «гігієнічним прийомом».

В роботі над цим завданням наші експерти фокусуються на таких аспектах:

  • формування варіантів організаційної структури та моделей команди під нову стратегію;
  • дослідження потенціалу взаємодії, комунікаційних та управлінських компетенцій і мотивації діючої команди;
  • розробка стратегії розвитку команди;
  • доукомплектування команди під нову стратегію;
  • мінімізація ризиків низької продуктивності через запуск системи розвитку та ротації.

У ході виконання проекту робляться висновки щодо укомплектованості команди необхідними фахівцями, відповідно до нових стратегічних цілей, створюються профілі відсутніх у команді фахівців, проводиться експертне оцінювання кандидатів стосовно кваліфікації, мотивів, сприйняття цінностей компанії, налаштування на результат, перевіряється покриття зон відповідальності, сфер впливу та відповідність кожного члена управлінської команди цілям, які перед ним поставлені, формулюються рекомендації. Остаточне рішення приймає Власник.

У підсумку ці кроки допомагають Власнику і сформованій команді управлінців правильно провести компанію через етапи змін до результативного втілення стратегії.