Основна компетенція Центру розвитку — створення в компанії клієнта системи розвитку, яка відповідає на питання «з ким?» і базується на синхронізації необхідних команді знань, умінь і навичок зі стратегічними завданнями бізнесу.

Зазвичай потреба у створенні системи розвитку  виникає у таких ситуаціях:

 • компанії потрібен якісний стрибок, а потенціал команди недостатній для його здійснення;
 • є суттєві відставання у швидкості ухвалення та якості рішень, у реагуванні на зміни ринку та дії конкурентів;
 • необхідні значні зміни в корпоративній культурі, посилення командної взаємодії, зацікавленості персоналу та вмотивованості на результат;
 • бюджет на розвиток персоналу збільшується, але очікуваної віддачі немає.

Етапи нашої роботи

Послуги, які ми надаємо:

 • Корпоративний університет «під ключ»

Команда консультантів у партнерстві з клієнтом розробляє повний набір інструментів, процесів і процедур розвитку команди, налаштовує їх на реалізацію бізнес-цілей компанії.  Консультанти формують критерії для оцінювання потенціалу команди і визначення індивідуальних цілей розвитку, розробляють програми розвитку і наповнюють їх конкретними  заходами. Передавання усіх розробок клієнтові супроводжується формуванням навичок їх застосування.

 • Корпоративний університет на аутсорсингу

На відміну від попереднього варіанта, реалізацією програм розвитку (співпрацею з провайдерами, супроводом груп, підтримкою процесів, актуалізацією та адаптацією інструментів під цілі компанії і зовнішній контекст) у повному обсязі займається команда Центру розвитку.

 • Розробка та виконання програм розвитку

Компаніям, у яких функціонує корпоративний університет, ми пропонуємо створення і впровадження комплексних програм розвитку (з повною синхронізацією з цілями бізнесу та діючими інструментами корпоративного навчання) для менеджерів середньої та вищої ланок.

 • Розробка моделі компетенцій

Цей інструмент спрямований на виконання таких завдань:

  • визначення та оцінювання знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення стратегічних цілей компанії;
  • формування профілів компетенцій та поведінкових індикаторів для усіх посад;
  • приведення персоналу до чіткого розуміння своїх ролей, завдань і сфер впливу;
  • визначення компетенцій, які потрібно розвивати;
  • інтегрування компетенцій в системи підбору та розвитку персоналу із забезпеченням процесу цілеспрямованого навчання;
  • донесення місії, візії, стратегії та цінностей компанії до всіх працівників.