Успішність компанії базується на грамотному втіленні Стратегічної Ідеї через бізнес-процеси. Разом із командою замовника, власниками процесів та носіями найкращої практики їх реалізації ми проводимо стратегію компанії через моделі всіх процесів, визначаючи вклад і відповідальність виконавців основних ролей, використовуючи при цьому виправданий багаторічною практикою авторський підхід до роботи з бізнес-процесами. З опорою на бізнес-процеси ми моделюємо оптимальний механізм створення цінності для клієнтів, визначаємо дієві механізми формування арсеналу ідей та методологічної бази компанії на перспективу.

Співпраця зі STRATEGIC забезпечує клієнтам такі переваги:

  • чітка визначеність на кожному робочому місці, ЩО РОБИТИ, ДЛЯ КОГО і ЯК;
  • сформованість системи внутрішніх корпоративних стандартів: бізнес-процесів, організаційної структури, карт відповідальності (посадових інструкцій), форм документів, часових регламентів;
  • механізм розподілу ролей (визначення відповідальних за результати процесу) і заповнення карт відповідальності показниками;
  • упровадження нетрадиційного підходу до роботи з бізнес-процесами, який стимулює інноваційність у команді та розкриття її потенціалу;
  • налагодження нової системи комунікації.