На певному етапі розвитку компанії Власник усвідомлює, що ведення бізнесу по-старому вже не сприяє її прогресу та росту. Пошук нового сенсу бізнесу, формування чіткого й зрозумілого на всіх рівнях напрямку подальшого руху, налаштування бізнес-процесів та організаційно-культурного поля — необхідні кроки при переході до системного розвитку.

Ми пропонуємо побудову системного бізнесу, що дає змогу максимізувати віддачу від потенціалу компанії та команди.

У результаті Власник, залежно від поставлених цілей, отримує такі переваги:

 • перспективну Стратегічну Ідею, яка є основою життєдіяльності усієї бізнес-системи;
 • структурований погляд на свій бізнес;
 • якісно іншу бізнес-систему, здатну працювати більш ефективно та приносити результати іншого рівня;
 • вмотивований персонал з іншим рівнем свідомості та необхідними компетенціями, здатний приймати рішення та діяти відповідно до розробленої стратегії.

Бізнес-результати:

 • збільшення частки ринку;
 • зростання прибутковості та ефективності бізнесу;
 • підвищення вартості бізнесу.

Ознайомтеся з послугами, які ми пропонуємо в цьому напрямку:

Стратегічна ідея: візія, місія, цінності

Формування або перевизначення системотворчої ідеї бізнесу — його візії, місії та цінностей — стає першочерговим завданням перед виходом організації на новий виток розвитку, новий рівень амбіцій і мобілізації персоналу, при виникненні нових ідей і поглядів на ринок та компанію.

Формування Стратегічної Ідеї — стрижнева складова експертизи, якою займається STRATEGIC. Це те, що ми робимо для українських і міжнародних компаній, використовуючи новітні методики й авторські інструменти, які ефективно працюють на ринках України і світу.

У партнерстві з Власниками й керівниками компанії-замовника консультанти STRATEGIC через стратегічні сесії та організацію командної роботи формують нову ДНК корпоративної системи. В результаті клієнт отримує чітку, сфокусовану на споживачеві стратегічну ідею, яка задає і підтримує драйв у команді, виводить компанію на новий рівень компетентності, посилює її конкурентоздатність, визначає та утверджує принципи управління, які забезпечують реалізацію потенціалу Стратегічної Ідеї бізнесу.

Стратегія бізнесу

Стратегія для компанії — це не просто план дій, це її системний навігатор, який допомагає випереджати конкурентів на сформованих ринках і створювати нові.

Потреба в перегляді стратегії постає перед топ-менеджерами компаній, зовнішні можливості яких перевищують внутрішню спроможність ці можливості використовувати, для яких прискорення росту й формування нової внутрішньої системи координат (єдиної для всього персоналу) є пріоритетом тривалого розвитку.

Формування стратегії — стрижнева складова експертизи, на якій спеціалізується STRATEGIC. Це те, що ми робимо для українських і міжнародних компаній, використовуючи сучасні методики й авторські інструменти, які продуктивно працюють на ринках України і світу. Наші стратегії, спрямовані на пошук конкурентних переваг і зон росту компанії, забезпечують максимальне підвищення показників ефективності бізнесу.

В результаті нашої співпраці замовник отримує дорожню карту з відповідями на питання «Як саме забезпечувати досягнення бізнес-цілей?», детальний план ініціатив (спрямованих на реалізацію амбіцій компанії та вихід на системний розвиток), чіткі внутрішні правила гри на близьку й віддалену перспективу (які забезпечують максимальне використання ринкових можливостей, створюваних конкурентами, клієнтами, постачальниками, самою компанією, а також розкриття потенціалу команди).

Корпоративна стратегія

Основні виклики при формуванні корпоративної стратегії пов’язані зі звичкою управляти портфелем бізнесів як групою активів на основі фінансових цілей та звітності за напрямками. Як свідчить практика, такий підхід, достатньо прийнятний у середньотерміновій перспективі, не сприяє підтримуванню цілісності та системному розвитку багатопрофільних компаній на довготривалий період. Спільні для декількох бізнесів ідея, принципи і правила взаємодії — це обов’язкова умова формування основ корпоративної стратегії, корпоративної переваги, яка дає змогу ефективно використовувати механізми впливу на галузь, кластер, ринок капіталу і суспільство. Саме на цьому базується підхід STRATEGIC до створення корпоративної стратегії та управління портфелем бізнесів.

Розробка корпоративної стратегії передбачає:

 • формування візії компанії — провідної ідеї в розвитку;
 • постановку корпоративних цілей;
 • зважування наявного портфеля бізнес-одиниць і формування перспективного згідно з візією компанії, ринковими умовами, кореневими компетенціями та фінансовими можливостями;
 • визначення ролі керуючої компанії; 
 • формування принципів розвитку основних бізнес-напрямків; 
 • вибудовування політики та культури корпоративного управління.

Реінжиніринг бізнес-процесів

Успішність компанії базується на грамотному втіленні Стратегічної Ідеї через бізнес-процеси. Разом із командою замовника, власниками процесів та носіями найкращої практики їх реалізації ми проводимо стратегію компанії через моделі всіх процесів, визначаючи вклад і відповідальність виконавців основних ролей, використовуючи при цьому виправданий багаторічною практикою авторський підхід до роботи з бізнес-процесами. З опорою на бізнес-процеси ми моделюємо оптимальний механізм створення цінності для клієнтів, визначаємо дієві механізми формування арсеналу ідей та методологічної бази компанії на перспективу.

Співпраця зі STRATEGIC забезпечує клієнтам такі переваги:

 • чітка визначеність на кожному робочому місці, ЩО РОБИТИ, ДЛЯ КОГО і ЯК;
 • сформованість системи внутрішніх корпоративних стандартів: бізнес-процесів, організаційної структури, карт відповідальності (посадових інструкцій), форм документів, часових регламентів;
 • механізм розподілу ролей (визначення відповідальних за результати процесу) і заповнення карт відповідальності показниками;
 • упровадження нетрадиційного підходу до роботи з бізнес-процесами, який стимулює інноваційність у команді та розкриття її потенціалу;
 • налагодження нової системи комунікації.

Система показників результативності

Система показників результативності — критично важливий інструмент втілення стратегії, формування бази критеріїв для прийняття рішень та оцінювання реалізації стратегії. По суті, вона є для компанії мірилом досягнення цілей.

При розробці показників результативності (KPIs) консультанти STRATEGIC використовують як міжнародні, так і власні авторські підходи. Разом із замовником створюється система індикаторів, у якій перспективи бізнесу оцінюються в чотирьох площинах: фінансовій, ринковій, процесній і культурній. В результаті компанія отримує механізм для досягнення стратегічних цілей у поєднанні зі щоденною діяльністю.

Клієнти проектів з Системного бізнесу

 • Група «КААЛБАЙ»
 • Клініка Бубновського
 • ТОВ «Айліс» (ТМ «Мамін Дом», «Наш малиш», центр дитячого здоров’я «Радуга»)
 • Група компаній «Роса»
 • ТОВ «УКРТЕХІНВЕСТГАЗ»
 • ВАТ «Вересень Плюс»
 • ВАТ «Грінко»
 • ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
 • «АЛЮПРО»