Успішність злиття компаній шляхом придбання або об’єднання залежить насамперед від наявності спільної Стратегічної Ідеї та стратегії, спільних цілей та культурних змін.

Співпрацю в цьому напрямку ми починаємо як на стадії оцінювання доцільності злиття, так і на пізнішому етапі, коли рішення вже прийнято і треба, чітко визначивши стратегію інтеграції, забезпечити її ефективне втілення в найкоротші терміни з максимальною економією ресурсів.

Завдання STRATEGIC у таких проектах:

  • критична й неупереджена оцінка ідеї та цілей злиття;
  • зважування ринкового, організаційного та фінансового потенціалу для створення вартості через злиття;
  • розробка логіки злиття через Стратегічну ідею, цілі, стратегію інтеграції;
  • створення організаційного механізму злиття й налагодження управління портфелем проектів змін;
  • експертний супровід злиття або безпосередня участь у втіленні стратегії інтеграції.

Наш інтегрований підхід у веденні проектів злиття базується на трьох складових:

  • Стратегічна Ідея: візія, місія, цінності;
  • стратегія;
  • бізнес-модель;
  • організаційна культура.