Формування цієї стратегії є пошуком унікальної для кожної компанії відповіді на питання «як і завдяки чому зростати?» через вибір драйверів і мультиплікаторів з найбільшим потенціалом.

Ми спрямовуємо стратегію зростання на розкриття і зміцнення потенціалу основного бізнесу компанії та освоєння нових активів, знаходячи у співпраці з Власниками й топ-менеджерами відповіді на такі питання:

 • Які перспективи росту можуть бути пов’язані:
  • з нинішніми продуктами і клієнтами;
  • із глобальною екосистемою;
  • з розширенням географії бізнесу;
  • з диверсифікацією, придбанням, злиттям, створенням спільних підприємств?
 • Яка стратегія зростання буде актуальною на даному етапі життєвого циклу компанії?
 • Як підготувати до росту компанію в цілому (команду, ресурси, процеси)?

Типовими проектами створення стратегій зростання передбачено:

 • ідентифікація  варіантів зростання існуючого бізнесу за рахунок нових сегментів, перерозподілу інвестицій, актуалізації бізнес-моделі та стратегії;
 • виявлення унікальних можливостей на перетині провідних трендів у кластері (у світовому масштабі);
 • визначення пріоритетних зон росту (продуктових, ринкових, географічних) і розробка стратегії для реалізації потенціалу зростання;
 • формування та запуск портфеля варіантів зростання.