Основні виклики при формуванні корпоративної стратегії пов’язані зі звичкою управляти портфелем бізнесів як групою активів на основі фінансових цілей та звітності за напрямками. Як свідчить практика, такий підхід, достатньо прийнятний у середньотерміновій перспективі, не сприяє підтримуванню цілісності та системному розвитку багатопрофільних компаній на довготривалий період. Спільні для декількох бізнесів ідея, принципи і правила взаємодії — це обов’язкова умова формування основ корпоративної стратегії, корпоративної переваги, яка дає змогу ефективно використовувати механізми впливу на галузь, кластер, ринок капіталу і суспільство. Саме на цьому базується підхід STRATEGIC до створення корпоративної стратегії та управління портфелем бізнесів.

Розробка корпоративної стратегії передбачає:

  • формування візії компанії — провідної ідеї в розвитку;
  • постановку корпоративних цілей;
  • зважування наявного портфеля бізнес-одиниць і формування перспективного згідно з візією компанії, ринковими умовами, кореневими компетенціями та фінансовими можливостями;
  • визначення ролі керуючої компанії; 
  • формування принципів розвитку основних бізнес-напрямків; 
  • вибудовування політики та культури корпоративного управління.