Якщо ваша компанія — досвідчений і визнаний гравець на ринку, а ви як Власник ідете далі й ставите принциповим завданням наступний рівень досягнень, співпраця зі STRATEGIC допоможе вам і вашій команді:

 • сформувати візію, місію і цінності компанії;
 • знайти інноваційні ідеї;
 • розробити ефективні стратегії;
 • освоїти нові джерела прибутковості бізнесу;
 • випередити українських та зарубіжних конкурентів;
 • перевершити свої цілі.

Ми розуміємо виклики, які постають перед командами фахівців у контексті світової конкуренції, і з їх урахуванням формуємо підходи, підбираємо інструментарій для знаходження проривних стратегічних рішень.

Нашою експертизою в досягненні ринкового лідерства передбачено послуги в таких напрямках:

Стратегічна ідея: візія, місія, цінності

Формування або перевизначення системотворчої ідеї бізнесу — його візії, місії та цінностей — стає першочерговим завданням перед виходом організації на новий виток розвитку, новий рівень амбіцій і мобілізації персоналу, при виникненні нових ідей і поглядів на ринок та компанію.

Формування Стратегічної Ідеї — стрижнева складова експертизи, якою займається STRATEGIC. Це те, що ми робимо для українських і міжнародних компаній, використовуючи новітні методики й авторські інструменти, які ефективно працюють на ринках України і світу.

У партнерстві з Власниками й керівниками компанії-замовника консультанти STRATEGIC через стратегічні сесії та організацію командної роботи формують нову ДНК корпоративної системи. В результаті клієнт отримує чітку, сфокусовану на споживачеві стратегічну ідею, яка задає і підтримує драйв у команді, виводить компанію на новий рівень компетентності, посилює її конкурентоздатність, визначає та утверджує принципи управління, які забезпечують реалізацію потенціалу Стратегічної Ідеї бізнесу.

Інновації в продукті або в ціннісній пропозиції

Інновації мають бути первинними в проектах, спрямованих на досягнення ринкового лідерства. На певному етапі розвитку компанії підтримка продуктивності та зростання прибутку вимагають запуску інноваційних механізмів через оновлення Стратегічної Ідеї, продуктів, послуг, процесів, бізнес-моделей і географії бізнесу.

STRATEGIC стимулює знаходження інновацій, керуючись такими принципами і підходами:

 • Успішність пошуку й упровадження інновацій великою мірою залежить від готовності й здатності компанії до покращень. Ми допомагаємо визначати дозрілі для інновацій напрямки бізнесу та сфери, в яких народжуються ідеї. І надалі підтримуємо своїх клієнтів у визначенні перспективних ідей та їх перетворенні на прибутковий бізнес.
 • Разом з клієнтом ми шукаємо ідеї за межами історії його бізнесу задля отримання доступу до нових  методик і технологій, що капіталізують компанію.
 • Реалізуючи проект у співпраці з клієнтом, відповідно до ухваленої стратегії ми формуємо для команди систему розвитку, спрямовану на розв’язання питань, що стосуються мотивації, управління талантами, трансформації організаційної культури, управління продуктивністю, зовнішньої моделі співпраці.
 • Формуємо для команди систему розвитку, спрямовану на генерування інновацій.
 • Допомагаємо із застосуванням кращих внутрішніх практик.
 • Cкладаємо план інновацій, який дає керівникам і Власникам чітко розуміти, куди інвестувати і що саме робити для підвищення продуктивності бізнесу.

Стратегія зростання

Формування цієї стратегії є пошуком унікальної для кожної компанії відповіді на питання «як і завдяки чому зростати?» через вибір драйверів і мультиплікаторів з найбільшим потенціалом.

Ми спрямовуємо стратегію зростання на розкриття і зміцнення потенціалу основного бізнесу компанії та освоєння нових активів, знаходячи у співпраці з Власниками й топ-менеджерами відповіді на такі питання:

 • Які перспективи росту можуть бути пов’язані:
  • з нинішніми продуктами і клієнтами;
  • із глобальною екосистемою;
  • з розширенням географії бізнесу;
  • з диверсифікацією, придбанням, злиттям, створенням спільних підприємств?
 • Яка стратегія зростання буде актуальною на даному етапі життєвого циклу компанії?
 • Як підготувати до росту компанію в цілому (команду, ресурси, процеси)?

Типовими проектами створення стратегій зростання передбачено:

 • ідентифікація  варіантів зростання існуючого бізнесу за рахунок нових сегментів, перерозподілу інвестицій, актуалізації бізнес-моделі та стратегії;
 • виявлення унікальних можливостей на перетині провідних трендів у кластері (у світовому масштабі);
 • визначення пріоритетних зон росту (продуктових, ринкових, географічних) і розробка стратегії для реалізації потенціалу зростання;
 • формування та запуск портфеля варіантів зростання.

Корпоративна стратегія та управління портфелем бізнесів

Основні виклики при формуванні корпоративної стратегії пов’язані зі звичкою управляти портфелем бізнесів як групою активів на основі фінансових цілей та звітності за напрямками. Як свідчить практика, такий підхід, достатньо прийнятний у середньотерміновій перспективі, не сприяє підтримуванню цілісності та системному розвитку багатопрофільних компаній на довготривалий період. Спільні для декількох бізнесів ідея, принципи і правила взаємодії — це обов’язкова умова формування основ корпоративної стратегії, корпоративної переваги, яка дає змогу ефективно використовувати механізми впливу на галузь, кластер, ринок капіталу і суспільство. Саме на цьому базується підхід STRATEGIC до створення корпоративної стратегії та управління портфелем бізнесів.

Розробка корпоративної стратегії передбачає:

 • формування візії компанії — провідної ідеї в розвитку;
 • постановку корпоративних цілей;
 • зважування наявного портфеля бізнес-одиниць і формування перспективного згідно з візією компанії, ринковими умовами, кореневими компетенціями та фінансовими можливостями;
 • визначення ролі керуючої компанії; 
 • формування принципів розвитку основних бізнес-напрямків; 
 • вибудовування політики та культури корпоративного управління.

Стратегія бізнес-одиниці

Для досягнення лідерства на ринку не обов’язково, щоб усі бізнес-одиниці мультипрофільної компанії чи групи компаній були провідними гравцями у своїх галузях. Достатньо чіткого фокусування  на якомусь одному або декількох напрямках для змін. На цьому базується наша співпраця в розробленні стратегії бізнес-одиниці. 

Експерти STRATEGIC у партнерстві з керівниками та Власниками компанії визначають джерела ринкового лідерства бізнес-одиниці через:

 • формування стратегії бізнес-напрямку як визначення більш дієвої конкурентної позиції;
 • географічну експансію;
 • підвищення цілей команди, рівнів конструктивних амбіцій та практичних намірів;
 • створення ефективної моделі використання наявних ресурсів, у тому числі потенціалу групи компаній в цілому та синергії між бізнес-напрямками.

Постановка процесу стратегічного розвитку

Після розробки нової стратегії перед Власниками та керівниками компаній постають виклики, пов’язані з перетворенням стратегічних ідей на продуктивні дії та запуском простого й зрозумілого на всіх рівнях механізму стратегічного управління розвитком компанії.

STRATEGIC надає допомогу за такими напрямками:

 •  індивідуальне налаштування процесу стратегічного розвитку з урахуванням нетривіальних рішень, особливостей і потреб компанії-клієнта;
 •  зміна організаційної культури з фокусуванням на розвитку;
 •  розвиток талантів;
 •  налаштування механізмів комунікації та залучення персоналу до розроблення і втілення стратегії.

Злиття компаній

Успішність злиття компаній шляхом придбання або об’єднання залежить насамперед від наявності спільної Стратегічної Ідеї та стратегії, спільних цілей та культурних змін.

Співпрацю в цьому напрямку ми починаємо як на стадії оцінювання доцільності злиття, так і на пізнішому етапі, коли рішення вже прийнято і треба, чітко визначивши стратегію інтеграції, забезпечити її ефективне втілення в найкоротші терміни з максимальною економією ресурсів.

Завдання STRATEGIC у таких проектах:

 • критична й неупереджена оцінка ідеї та цілей злиття;
 • зважування ринкового, організаційного та фінансового потенціалу для створення вартості через злиття;
 • розробка логіки злиття через Стратегічну ідею, цілі, стратегію інтеграції;
 • створення організаційного механізму злиття й налагодження управління портфелем проектів змін;
 • експертний супровід злиття або безпосередня участь у втіленні стратегії інтеграції.

Наш інтегрований підхід у веденні проектів злиття базується на трьох складових:

 • Стратегічна Ідея: візія, місія, цінності;
 • стратегія;
 • бізнес-модель;
 • організаційна культура.

Вихід на міжнародні ринки

Прагнення до якісного росту й зміцнення стійкості бізнесу часто вимагає розширення його  географії. Зазвичай компанії звертаються за такою послугою, коли перед ними постає необхідність:

 • пошуку альтернативних варіантів для розвитку на нових ринках у зв’язку з вичерпанням можливостей для росту в рамках існуючої географії або втратою суттєвої долі на внутрішньому або зовнішньому ринку;
 • збільшення вартості та посилення стійкості бренда через розширення меж діяльності;
 • пошуку в зовнішньому середовищі інновацій для n-кратного росту;
 • пошуку міжнародних партнерів з метою посилення бізнесу;
 • визначення нових географічних рубежів для подальшого росту після закріплення лідерських позицій на своєму ринку;
 • підвищення інвестиційної та стратегічної привабливості компанії;
 • виходу на нові ринки з метою диверсифікації ризиків;
 • освоєння нових ринків, продиктоване розміщенням основних споживачів за межами України.

ДОКЛАДНІШЕ — розділ МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК

 

Клієнти проектів з Ринкового лідерства

 • Перший національний виноробний холдинг (ПНВХ) (ТМ INKERMAN, «Таврія», ALeXX™)
 • ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
 • ТД Мегаполіс (ТМ «Хортиця»)
 • ПАТ «ВОЗКО»
 • Група «КААЛБАЙ»
 • Група «БІОКОН»
 • Weidmann International Corporation (ВАТ «Малинська паперова фабрика» (МПФ))
 • ГК «Овостар Юніон» (ТМ «Ясенсвіт»)
 • ДП «Лакталіс-Україна» (ТМ President, «Дольче», «Лактонія», «Фанні»)
 • ЗАТ «Вібросепаратор»