Процесним управлінням діяльність компанії визначається як система бізнес-процесів, спрямованих на реалізацію її місії та цілей. На відміну від функціонального підходу, згідно з яким компанія розглядається як сукупність підрозділів і виконуваних ними функцій, стрижневою метою процесного управління є вибудовування довготривалих відносин з клієнтами на основі комплексного виявлення та задоволення їхніх потреб.

Процесним підходом передбачено опис і моделювання процесів, контроль їх виконання і постійне вдосконалення.

Основні переваги, які отримує компанія з переходом на процесне управління:

  • система фокусується на клієнті та результативності бізнесу;
  • управління системою виходить на максимальну ефективність, оскільки метою будь-якої роботи з процесами є підвищення їх продуктивності;
  • створюється чітка модель відповідальності за результат, якою передбачено, що всіма операціями в одному процесі управляє один керівник;
  • зберігається стабільність, навіть коли змінюються провідні виконавці, тому що фундаментом системи є процеси, а не люди;
  • орієнтованість керівників і виконавців процесів на результати зростає завдяки прив’язці мотиваційних схем до KPIs.